MENY

Innenfor eller utenfor? En studie av engasjement hos tre 9.klasser i møte med litterære tekster som faglige problem

Av Margrethe Sønneland: I denne studien undersøkes variasjon i elevengasjement i 18 gruppesamtaler om litteratur i tre 9. klasser, iscenesatt som faglig problemløsing.

Her introduseres intensitet som grunnlag for et helhetsinntrykk av engasjementet i gruppene, og ulike former for flerstemt diskurs (Bakhtin, 1984) og diskursive verdsettingsmekanismer (Gee, 2014a, 2014b) som grunnlag for å vurdere hvordan elevene forholder seg til det de arbeider med.

Disse kategoriene settes i dialog med etablerte engasjementskategorier. Formålet med studien er todelt. Første del er knyttet til om det didaktiske designet egner seg til å engasjere elever utover løsrevne enkeltkasus (jf. Sønneland & Skaftun, 2017). For det andre - med en forventning om at engasjementet vil variere når antallet kasus øker - er interessen knyttet til nyanser og grensetilfeller i spørsmålet om elevene er innenfor eller utenfor den faglige aktiviteten.

Les hele artikkelen i NJLR.