Lesesenter-bloggen

  • Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

    Blogginnlegg av  Atle Skaftun  |  20.11.2019

    FAGFORNYELSEN: Min første appell til profesjonsfellesskapene på norske skoler er å kombinere to posisjoner: Å anerkjenne at det er krevende å puste liv og mening i begreper som “kritisk tenking” og “dybdelæring”, og samtidig anerkjenne at de vekker begeistring fordi vi det er noe viktig vi kjenner igjen i dem, skriver professor Atle Skaftun.

  • La dei eldste elevane lese for dei yngste

    Blogginnlegg av  Monica Mitchell  |  04.09.2019

    Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skriv Monica G. Mitchell.