MENY

ENGASJER

Inngangen til mellomtrinnet er en viktig fase for elevene.  På mellomtrinnet møter de stadig mer komplekse fagtekster. Samtidig viser nasjonale prøver at mange elever skårer på laveste mestringsnivå i lesing på femte trinn, og at urovekkende mange lærere ikke setter inn tiltak for elever som blir hengende etter i lesing.

I forskningsprosjektet ENGASJER skal Bærum kommune i samarbeid med Lesesenteret få mer kunnskap om lesevansker  på mellomtrinnet. Prosjektet skal få kunnskap om hva som kjennetegner effektive tiltak. Det skal resultere i en kunnskapsbase om lesevansker og praktiske eksempler på tiltak.

Les mer.