MENY

Program

Innovasjon og partnerskap i barnehageforskning: Hva har vi lært gjennom tre år med VEBB?

Endringer kan forekomme.

Onsdag 12. februar

10.00 – 10.10: Velkommen v/prosjektledelsen (Anne Mangen og Trude Hoel, Lesesenteret og Margrethe Jernes, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger)

10.10 – 10.30: Åpning av konferansen v/prosjekteier; Stavanger kommune v/Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef

10.30 – 11.00: Per Melbye, Tommeliten barnehage (mentor) og Trude Hoel, Lesesenteret: Samarbeid mellom barnehagelærere og forskere i et innovasjonsprosjekt

11.00-11.30: VEBB – det store bildet: funn og implementering (v/prosjektledelsen)

11.30 – 12.15: LUNSJ

12.30 - 13.00: Margaret Mackey, University of Alberta, Canada: "The Dancer and the Dance:  Choreographing Theoretical Perspectives on Children's Literature" (in English) STREAMES

13.00 - 13.30: Christine Stephen, University of Stirling, UK: “Making Sense of Play and Learning in the Digital Age: A cultural and critical perspective” (in English) STREAMES

13.30 – 14.00: Elise Seip Tønnesen, Universitetet i Agder: “Apps, users and producers; challenges concerning text and medium”

14.00 – 14.30: KAFFEPAUSE med muligheter for utforskning av vurderingsverktøyet, apper og bøker, publikasjoner, Språkløypeøkt etc. (administrasjonen gjør tilgjengelig)

14.30 – 15.00: Natalia Kucirkova, Læringsmiljøsenteret: Veien videre – International collective of children’s digital books http://www.childrensdigitalbooks.com

15.00 – 15.30: VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet