MENY

Praktisk informasjon

Sted: Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, Lufthavnveien 30, 7502 Stjørdal

Tidspunkt: Konferansen arrangeres torsdag 6. februar med tidsramme 09.30-15.30. Registrering fra 09.00.

Dekking av utgifter: Arrangør dekker konferanseutgifter. Skolene/fylkene må selv betale reiseutgifter, eventuell overnatting og vikarkostnader. Dersom deltakere har behov for overnatting, må dette ordnes selv.

Påmeldte deltakere som ikke møter, må betale dagpakke (eller du kan sende en kollega).

Program: Det vil bli både fellesøkter og fagspesifikke økter. Se skisse til program på Skrivesenteret.no. Endelig program sendes deltakerne på e-post. 

PåmeldingDette er en lenke til påmeldingsskjema. 

Påmeldingsfrist: 5. desember 2019.
Konferansen har plass til 100 deltakere. Påmeldingslenka stenges når konferansen er fulltegnet.