MENY

FYR-konferanse om fagfornyelsen i fellesfagene på yrkesfag

6. februar 2020 på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport.

FYR-prosjektet (Fellesfag, yrkesretting og relevans) er avsluttet, men arbeidet med yrkesretting av fellesfagene i videregående skole skal fortsette. De nasjonale sentrene som deltok i prosjektet ønsker fortsatt å bidra til dette arbeidet. 

Målet med konferansen er å videreutvikle yrkesretting og relevans inn i skolenes arbeid med fagfornyelsen ved at lærere får anledning til erfaringsdeling og samarbeid. Målgruppa for konferansen er fellesfaglærere og programfaglærere på yrkesfag, mellomledere med spesielt ansvar for yrkesretting på skolenivå og fylkesrepresentanter med ansvar for videregående opplæring, yrkesretting og relevans.

Les mer og meld deg på konferansen på Skrivesenterets nettsider.