MENY

Eksempeloppgaver

Følgende oppgaver fra gjennomføringen av PIRLS 2016 er frigitt til gjennomsyn. Disse gir et godt innblikk i hvordan oppgavene i undersøkelsen er bygget opp.

En del av oppgavene i PIRLS-undersøkelsene benyttes flere ganger for å kunne analysere trender i elevenes kompetanse over tid. Disse oppgavene blir derfor ikke offentliggjort. Noen oppgaver frigis derimot etter hver undersøkelse.

Eksempler fra PIRLS 2016:

Lesehefte
Oppgavehefte
ePIRLS
Spørreskjema