MENY

Design og deltakere

På sporet er en grupperandomisert, kontrollert studie som undersøker effekten av tidlige tiltak i lesing på 1. og 2. trinn.

Totalt 1171 barn fra 19 skoler ble ved skolestart 2014 en del av studien. Deltakerprosenten var svært høy, 98 prosent av inviterte elever fikk samtykke fra foreldrene sine.

Skolene som deltar i På sporet ble rekruttert fra 3 kommuner i Rogaland. Alle deltakerskolene er etter norske forhold store skoler med gjennomsnittlige resultater på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn to av de tre siste årene. Prosjektskolene måtte også være villige til å gjennomføre bokstavinnlæringen innen påske på 1. trinn i prosjektperioden.

Av de 19 skolene ble 4 skoler randomisert til kontrollskoler, 9 til intervensjonsskoler på 1. trinn og 4 skoler til intervensjon på 2. trinn. De 2 resterende skolene fikk i oppdrag å spille GraphoGame (se egen omtale) 10 minutter 4 ganger per uke i 25 uker på 1. trinn. Prosessdataene fra GraphoGame skal brukes til å generere kunnskap om elevenes læringsforløp i lesing.

For å vurdere en mulig effekt av intervensjonen, vil vi hente inn informasjon om samtlige elevers leserelaterte ferdigheter på slutten av 1., 2. og 3. trinn, og fra nasjonal prøve i lesing på 5. trinn.

 

 
Barn som leser bok