MENY

Foredragsholdere

Følgende foredragsholdere er bekreftet for Stavangerprosjektets avslutningskonferanse:

Forskere i Stavangerprosjektet:

 • Aud Torill Meland
 • Elsa H. Kaltvedt
 • Rune Giske
 • Thomas Moser 
 • Elin Reikerås
 • Elisabeth Brekke Stangeland
 • Hilde Gunnerud
 • Tone Salomonsen
 • Inger Kristine Løge
 • Anne Elisabeth Dahle
 • Åse Kathrine Gjestsen

Fra Stavanger kommune:

 • Jørn Pedersen (skolesjef)
 • Monica Buvig Stenseth (barnehagesjef)
 • Bjørg T. Klokk (tidl. leder PPT)