MENY

Program

Program for Stavangerprosjektets avslutningskonferanse.

Avslutningskonferanse
Stavangerprosjektet – det lærende barnet

Program 15. november

09.00–09.05 Åpning:
Velkomst v/prosjektleder Elin Reikerås
Hilsen fra Kunnskapsdepartementet v/ Anne Schelderup
09.05–09.20 Presentasjon av Stavangerprosjektet
Elin Reikerås
09.20–09.55 «Utvikling av motoriske ferdigheter»
Thomas Moser
09.55–10.25

«Sammenhenger mellom språk, lek og sosial kompetanse
hos de yngste barna i barnehagen»
Elisabeth Brekke Stangeland og Elin Reikerås.

10.25–10.55

Pause m/posterpresentasjoner – 10.35–10.45.

10.55–11.25  «Kjønnsforskjeller i hverdagsaktiviteter og lek i barnehagealder»
Elsa Kaltvedt og Aud Torill Meland.
11.25–11.55  «Sammenhenger mellom barns trivsel, sosial
kompetanse, lek og motoriske ferdigheter i barnehagealder»
Rune Giske og Elin Reikerås
12.00–13.00 Lunsj
 13.00–13.30  «Utvikling av matematiske ferdigheter»
Tone Salomonsen
13.30–14.00   «Flerspråklighet og eksekutive funksjoner»
Hilde L. Gunnerud
14.00–14.10  Pause
14.10–14.40  «Betydningen av ordavkoding og vokabular for leseforståelse 
på 5. trinn»
Anne Elisabeth Dahle
14.40–15.10  

«Språklige ferdigheter i tidlig alder,
lese- og staveferdighet i skolealder»
Åse Kathrine Gjestsen

15.10–15.55  

«Erfaringer fra samarbeidet mellom Stavanger kommune
og Universitetet i Stavanger»,
Jørn Pedersen (skolesjef),
Monica Buvig Stenseth (barnehagesjef),
Bjørg T. Klokk (tidl. leder PPT).

15.55–16.00  Avslutning v/Elin Reikerås