MENY

PIRLS i Norge

PIRLS (Progress in International Literacy Reading Study) er en internasjonal leseundersøkelse blant tiåringer. Lesesenteret har hatt ansvaret for gjennomføringen av alle PIRLS-undersøkelsene i Norge.

PIRLS PIRLS undersøker leseferdighetene til tiåringer over hele verden. (Foto: Getty)

I menyen til venstre finner du informasjon om PIRLS 2001, 2006, 2011 og 2016.

PIRLS er en av de viktigste undersøkelsene for å vise hvordan det går med leseferdighetene til tiåringer over hele verden.

Stadig flere land har deltatt i undersøkelsen, som har blitt gjennomført hvert femte år siden 2001. I 2016 var det 52 deltakerland i PIRLS. Den neste runden gjennomføres i 2021.

Måler elevenes leseferdigheter

I PIRLS skal elevene blant annet vise hvor flinke de er til å forstå innholdet i tekstene de leser, og om de greier å hente informasjon og trekke slutninger ut fra tekstene. I tillegg til å lese og besvare spørsmål på papir, gjennomføres også tillegsprøven ePIRLS. Dette er en digital del av leseundersøkelsen som undersøker hvor gode ferdigheter elevene har i å finne informasjon fra flere kilder slik de presenteres på nettet.

God fremgang

I 2001 og 2006 var resultatene blant norske elever bekymringsfulle. Det var blant annet store forskjeller mellom elevene når det gjaldt leseferdigheter, og norske elever fikk det  laveste gjennomsnittsresultat blant alle landene i OECD i 2006. Les mer om PIRLS 2001 og PIRLS 2006.

PIRLS 2011 viste imidlertid forbedringer. Norske elever fikk betydelig bedre resultater, og forskjellen mellom elevene var redusert. Fremgangen fortsatte i 2016. Resultatene fra PIRLS-undersøkelsen i 2016 viste at norske elever nå lå langt over det internasjonale gjennomsnittet i lesing. De fleste femteklassingene viste høye leseferdigheter, og det var en lav andel elever med svake leseferdigheter. Les mer om PIRLS 2011 og PIRLS 2016.

PIRLS ved Lesesenteret

Lesesenteret har hatt ansvaret for den norske delen av de fire foregående studiene av leseferdighetene på dette alderstrinnet (RLS 1991, PIRLS 2001, PIRLS 2006 og PIRLS 2011).

Til hovedsiden om PIRLS