MENY

Medarbeidere i enheten

Forskergruppen har omfattende erfaring med prøveutvikling og psykometrikk innen både utdanning og forskning.

 • aslaug

  Prosjektleder
  Aslaug Fodstad Gourvennec

  Førsteamanuensis

  Aslaug Fodstad Gourvennec har en doktorgrad i lesevitenskap (2017). Hun forsker særlig på litterær lesing og fagspesifikk literacy i norskfaget, muntlighet og vurdering av leseforståelse. Hun har erfaring fra utvikling av nasjonale prøver i lesing for 5. trinn og som prosjektleder for læringsstøttende prøver i lesing for 6. trinn. 

 • Oddny J. Solheim

  Forskningsleder
  Oddny Judith Solheim
  Førsteamanuensis

  Oddny Judith Solheim holds a PhD in Special Needs Education. Her main research interests are assessment of reading and early reading interventions.  Solheim is experienced in research on and development of reading assessments, and has led the development of Norwegian National Tests in Reading (Grade 5) and a Norwegian Screening Battery for identifying children at risk for reading difficulties in Grade 1-3. Currently, Solheim is PI on two ongoing RCTs that test the efficacy of early interventions in Grade 1-4 on children’s literacy skills and motivation. In these projects Solheim has been responsible for the development of new tablet-based solutions for assessment of early literacy skills.

 • Njål Foldnes

  Statistisk ansvarlig
  Njål Foldnes
  Førsteamanuensis II

  Njål Foldnes holds a PhD in Mathematics.  He is currently an Associate Professor in statistics at the Norwegian Business School and a adjunct professor at the Reading Centre. His main research interest is developing new statistical methodology for the social sciences, with particular emphasis on psychometrics.  Also, he has published several empirical papers in educational science, focusing on new instruction methods in higher education.

 • uppstad

  Per Henning Uppstad
  Professor

  Per Henning Uppstad har en Ph.d. i allmenn lingvistikk. Hans forskningsområder er i hovedsak tidlig innsats, skriving og teknologistøtta læring. Han har bred erfaring fra eksternt finansierte forskningsprosjekter. Gjennomgående for disse prosjektene er bruken av teknologi for å støtte læring. Han er leder av programområdet Literacy og læring ved Lesesenteret, og er medredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research.

 • Bente Walgermo

  Bente Rigmor Walgermo
  Førstelektor

  Bente Rigmor Walgermo har erfaring fra utvikling av nasjonale leseprøver for 5. trinn og kartleggingsprøvene i lesing for 1.-3. trinn. I tillegg har hun vært med å utvikle en skala for å måle motivasjon for lesing blant elever de tre første årene på skolen.

 • Vibeke Rønneberg

  Vibeke Rønneberg
  Universitetslektor

  Vibeke Rønneberg har erfaring fra utvikling av Læringsstøttende prøver i lesing for 6. trinn, særlig psykometri. Hun forsker særlig på skriveprosesser og staving.