MENY

Program for fagkonferansen om PIRLS 2016: Fortsatt framgang - eller på stedet hvil?

Fagkonferansen om PIRLS 2016 arrangeres i Stavanger 6. desember 2017. Her er programmet for dagen.

08.30–09.30: Registrering og kaffe

Plenum

09.30–09.50: Kort musikkinnslag
Åpning av konferansen ved avdelingsdirektør Anne Berit Kavli, UDIR

09.50–10.20: PIRLS 2016: Hovedresultatene sett med norske øyne
Egil Gabrielsen, Prosjektleder for PIRLS 2016 i Norge

10.20–10.45: Norske resultater fra ePIRLS
Hildegunn Støle

10.45–11.00: Kort pause

11.00–11.30: Flerspråklige elevers leseresultater
Olaug Strand

11.30–12.00:  Elever som strever med lesing
Kjersti Lundetræ

12.00–13.00: Lunsj

Parallellsesjoner

13.00–13.20

13.00–13.20

Er det sammenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?
Oddny Judith Solheim

 

Lærerens betydning for norske elevers leseresultater – hva forteller PIRLS 2016?
Unni Fuglestad og Toril F. Hoem

 

13.25–13.45

13.25–13.45

By og land; hand i hand? I hvilken grad reflekterer de norske PIRLS-resultatene enhetsskoleprinsippet på kommunenivå?
Egil Gabrielsen

Ordgjenkjenning og leseforståelse hos elever på 4. og 5. trinn
Margunn Mossige

13.50–14.10

13.50 – 14.10

Hva lærerne rapporterer om egen undervisning i lesestrategier
Ingeborg Margrete Berge og Lise Helgevold

Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler
Oddny J. Solheim og Aslaug Gourvennec

14.10–14.30: Pause

Plenum

14.30 – 14.50: Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestartsalder?
Kjersti Lundetræ og Egil Gabrielsen

14.50 – 15.15: Korte kommentarer fra medlemmer av Forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget
Komiteleder Roy Steffensen (Fremskrittspartiet)
Torstein Tvedt Solberg (Arbeiderpartiet)
Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre)
Mona Fagerås (Sosialistisk Venstreparti)

15.15 – 15.30: 16 år etter "PISA-sjokket"
Kristin Clemet, leder i Civita og tidligere utdannings- og forskningsminister (H, 2001-2005)

Vel hjem!