MENY
 • Sett av tid til elevenes egen lesing!

  Blogginnlegg av  Kristin Sunde  |  05.11.2018

  Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at alle elever får nok lesetrening og gode leseopplevelser?

 • Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

  Blogginnlegg av  Atle Skaftun og Kolbjørn Brønnick, UiS  |  19.10.2018

  - Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller en digital dings.

 • Skriv!

  Blogginnlegg av  Anne Håland  |  01.10.2018

  La elevane skriva! Dei treng ikkje kunne alle bokstavane først, for skriving er ein veg inn i bokstavlæringa, skriv førsteamanuensis Anne Håland.

 • Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

  Blogginnlegg av  Kristin Sunde  |  23.08.2018

  "Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forklarte henne om de sammensatte grafemene. Historien viser hvor viktig det er å undervise systematisk i mer enn bare de enkle bokstavene i den tidlige leseopplæringen, skriver doktorgradsstudent og tidligere lærer Kristin Sunde.

 • Fartsblind leseopplæring

  Blogginnlegg av  Edle Bentsen  |  01.05.2018

  Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslektor Edle Bentsen.

 • Kva har spisefri med framtida å gjere?

  Blogginnlegg av  Per Henning Uppstad, Lesesenteret  |  21.03.2018

  Danning er minst like viktig som utdanning i skolen i framtida. Sosialisering og kommunikasjon er stikkord. Likevel brukar vi spisefri, måltidet, til passiv skjermtitting. Der òg.

 • Hva er en god skole for de yngste elevene?

  Blogginnlegg av  Iris Hansson Myran, Skrivesenteret  |  12.03.2018

  Skolestartere kommer til skolen med forventninger og lyst til å lære. Det er viktig at læring har et preg av lek, og elevene må få utforske både inne og ute. Men frilek er nok ikke veien til en god skole for de yngste, skriver Iris Hansson Myran.