MENY
 • Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

  Blogginnlegg av  Atle Skaftun  |  20.11.2019

  FAGFORNYELSEN: Min første appell til profesjonsfellesskapene på norske skoler er å kombinere to posisjoner: Å anerkjenne at det er krevende å puste liv og mening i begreper som “kritisk tenking” og “dybdelæring”, og samtidig anerkjenne at de vekker begeistring fordi vi det er noe viktig vi kjenner igjen i dem, skriver professor Atle Skaftun.

 • La dei eldste elevane lese for dei yngste

  Blogginnlegg av  Monica Mitchell  |  04.09.2019

  Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skriv Monica G. Mitchell.

 • Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

  Blogginnlegg av  Kristin Sunde  |  16.05.2019

  "Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forklarte henne om de sammensatte grafemene. Historien viser hvor viktig det er å undervise systematisk i mer enn bare de enkle bokstavene i den tidlige leseopplæringen, skriver doktorgradsstudent og tidligere lærer Kristin Sunde.

 • Fartsblind leseopplæring

  Blogginnlegg av  Edle Bentsen  |  01.05.2019

  Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslektor Edle Bentsen.

 • Skriv!

  Blogginnlegg av  Anne Håland  |  25.02.2019

  La elevane skriva! Dei treng ikkje kunne alle bokstavane først, for skriving er ein veg inn i bokstavlæringa, skriv førsteamanuensis Anne Håland.

 • Hva er en god skole for de yngste elevene?

  Blogginnlegg av  Iris Hansson Myran, Skrivesenteret  |  06.02.2019

  Skolestartere kommer til skolen med forventninger og lyst til å lære. Det er viktig å rette fokus mot hva som faktisk skjer i klasserommet, og ikke kun snakke om den frie leken, skriver Iris Hansson Myran.

 • Sett av tid til elevenes egen lesing!

  Blogginnlegg av  Kristin Sunde  |  05.11.2018

  Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at alle elever får nok lesetrening og gode leseopplevelser?

 • Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

  Blogginnlegg av  Atle Skaftun (foto) og Kolbjørn Brønnick, UiS  |  19.10.2018

  - Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller en digital dings.

 • Kva har spisefri med framtida å gjere?

  Blogginnlegg av  Per Henning Uppstad, Lesesenteret  |  21.03.2018

  Danning er minst like viktig som utdanning i skolen i framtida. Sosialisering og kommunikasjon er stikkord. Likevel brukar vi spisefri, måltidet, til passiv skjermtitting. Der òg.