MENY

IGEL North: Empirisk forskning på litterær lesing

IGEL North er en nord-europeisk forskergruppe som ønsker å fremme empiriske tilnærminger til lesing, media og kultur innen nordisk akademia.

bibliotek

IGEL North er en forskergruppe som er involvert i empirisk forskning på litterære leseopplevelser. I tråd med IGEL (The International Society for the Empirical Study of Literature and Media) er IGEL North spesielt opptatt av literacy og leserrespons, mediepsykologi og den sosiale verdien av lesing av litteratur.

Fullverdig deltagelse i samfunnet i dag krever gode leseferdigheter. Såkalt «deep reading», eller sammenhengende lesing av lengre, lineære tekster – som for eksempel romaner – er et viktig aspekt ved lesing. Lesing av skjønnlitteratur har vist seg å ha positiv innvirkning på barns kognitive utvikling, for eksempel når det gjelder språktilegnelse.

Sammenhengene mellom mengden litterær lesing og sentrale språklige ferdigheter som utgjør grunnsteiner i utviklingen av leseferdigheter, slik som ordforråd, er også dokumentert i empirisk leseforskning. I tillegg har empiriske studier funnet sammenhenger mellom spesifikt litterær lesing og en rekke psykososiale ferdigheter som sympati, empati, og vår evne til å kunne trekke slutninger om andre menneskers planer, intensjoner og motivasjoner.

Slike effekter, som muligens er unike for skjønnlitterær lesing, kan i vesentlig grad tilskrives emosjonelle og opplevelsesrelaterte (heller enn primært kognitive og kritisk/analytisk orienterte) aspekter ved lesing av litterære tekster. 

Eksempler på tidligere og pågående forskningsprosjekter i IGEL North er: effekten av digitalisering på leseopplevelsen; hvordan lesing av litteratur kan ha positive effekter for mental helse, og forutsetninger for meningsfulle litteraturopplevelser i undervisningen. 

Kontakt oss

Forskere som er interesserte i å delta i IGEL North, kan kontakte koordinator Anne Mangen på anne.mangen@uis.no.

Vi ønsker velkommen til den 16. IGEL-konferansen: 25.-28. juli 2018 i Stavanger.

 

Professor Anne Mangen

Professor Anne Mangen er prosjektleder for IGEL North