Ressurser for barnehagehverdagen

I menyen til venstre finner du ressurser, inspirasjon og ideer som kan være med på å styrke arbeidet med språk i barnehagen.

Barnehagelærer leser med fire barn

En god språkutvikling er viktig for barn både på kort og lang sikt. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Derfor er arbeid med barns språk en sentral del av barnehagens hverdag. Dette forutsetter bevisste voksne med gode kunnskaper om barns språkutvikling og språkbruk.

Godt arbeid med språk innebærer å lage kreative lekemiljøer hvor leken og språket får utfolde seg, å være bevisst på hvordan man leser med barna, og hvordan man samtaler med barn. Å legge til rette for språkutviklende aktiviteter er å bygge et godt språkmiljø for alle barn i barnehagen.