MENY

For bidragsytere

Nordic Journal of Literacy Research er et vitenskapelig, nordisk tidsskrift som skal samle nordisk forskning innen lesing, skriving og literacy.

NJLR banner

Nordic Journal of Literacy Reseach er et Open Access-tidsskrift, og gis ut av Cappelen Damm Akademisk.
NJLR inviterer til deltakelse både fra forskere fra etablerte lese- og skrivetradisjoner i Norden, og forskere som står nærmere New Literacy Studies, som ser på tilgangen til skrift og tekst i livet utenfor skolen. NJLR legger vekt på respekt for metodologiske forskjeller, og er åpent for artikler som representerer et bredt spekter av metoder.

Les mer om manusinnsendelse og bidrag på NJLRs nettsider.