MENY

Arbeid med språk og leseaktiviteter

Skandinavisk barnehageforsking viser at lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling. Videre løfter forskingen frem at barnehager som klarer å implementere arbeidet med språkstimulering og leseaktivteter i hverdagen, er de som lykkes best med språkstimuleringsarbeidet.

voksen leser for barn i barnehage

Gå til Barnehage på Språkløyper.no

God språkutvikling er avgjerande for leik og sosiale relasjonar i barnehagealder, men også for lesing, skriving og læring i skolealder og vidare i livet.

Språkløyper skal gi barnehagepersonalet meir kunnskap, verktøy og tryggleik i arbeidet sitt med barns språk. Dei skal til dømes kjenne til gode arbeidsformer for språkutvikling i kvardagen, og vere i stand til å kjenne igjen språkvanskar.