MENY

BRAIN: Medarbeidere i prosjektet

Prosjektleder:

  • Liv Anne Støren ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)

Delprosjektene ledes av:

  • førsteamanuensis Egil Gabrielsen ved Universitetet i Stavanger (delprosjekt 1)
  • forskningsleder Vibeke Opheim ved NIFU (delprosjekt 2),
  • Liv Anne Støren (delprosjekt 3)
  • forsker Taran Thune ved NIFU og TIK-senteret, Universitetet i Oslo (delprosjekt 4).

Fra Lesesenteret deltar også førsteamanuensis Kjersti Lundetræ.

I tillegg til NIFU og Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, deltar partnere i ved forskningsinstitusjoner i Finland, Nederland og USA, samt rådgivere tilknyttet institusjoner i Nice og Oslo.