MENY

Veilednings- og støttemateriell

Vi har vektlagt at veiledningsmateriellet skal ha en klar teoretisk forankring som er i tråd med nåtidens forskning på fagfeltet.

Utviklingen av veilednings- og støttemateriell strekker seg over lang tid. Det eksisterer relativt store mengder veilednings- og støttemateriell, så vel som læringsressurser. 

Materiellet i denne oversikten skal ha veiledninger med metodiske arbeidsmåter knyttet til forebyggende og fagspesifikke tiltak. Kompensatoriske hjelpemidler (IKT) er spesielt viktige redskap for barn og voksne med lese- og skrivevansker. Vi har derfor inkludert kompensatoriske hjelpemidler med og uten metodiske veiledninger.  Læringsressurser betraktes som en utvidelse av læreboka, og er derfor ikke presentert i oversikten.  

I menyen til venstre finner du oversikten over veilednings- og støttemateriell.