MENY

Kartleggings- og diagnostiseringsmateriell

Innenfor fagfeltet språk, lese- og skrivevansker har mange ulike aktører utviklet materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering.

Utviklingen strekker seg over et forholdsvis langt tidsspenn. Underveis har fagfeltet endret seg. Vi har fått ny kunnskap om sammenhenger og nye perspektiver både i forhold til språk, lesing og skriving. Denne oversikten inneholder kartleggingsmateriell som har et tydelig teoretisk fundament og er i tråd med nåtidens forskning på fagfeltet. Noe av materiellet stiller kompetansekrav til bruk og tolking. Det er en forutsetning at PP-tjenesten har kompetanse om eller får opplæring i bruk av kartleggingsmateriellet som eksisterer.

I menyen til venstre finner du kartleggings- og diagnostiseringsmateriell innenfor språk, lesing og skriving.