MENY

Publikasjoner

Publikasjoner og formidling 2018:

Dahle, A. E., Reikerås, E., & Buch-Iversen, I., (submitted). Word decoding skills and vocabulary among ten years olds poor, average and skilled readers in a gender perspective.

Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (in its last preparations). Motor skills and language skills in toddler and preschool age - relations and predictive potential of motor life skills for language development.

 Salomonsen, T., & Reikerås, E. (submitted). Gender differences in toddlers and preschoolers early mathematics.

Salomonsen, T. & Reikerås, E. (accepted). Boys who score low in mathematics at toddler age: How are their math skills compared with those of low-performing girls? European Early Childhood Education Research Journal

Meland, A. T., Kaltvedt, E., & Reikerås, E. (accepted). Toddlers play in ECEC-institutions in a gender perspective. European Early Childhood Education Research Journal.

Dahle, A. E., & Løge, I. K. (2018). Co-existing weak language skills and weak social skills in 33-month-old Norwegian children referred to the School Psychology Service for language difficulties or social difficulties. European Early Childhood Education Research Journal, 1-18. doi:10.1080/1350293X.2018.1533708

Gunnerud, H. L., Reikerås, E., & Dahle, A. E. (2018). The influence of home language on dual language toddlers’ comprehension in Norwegian. European Early Childhood Education Research Journal, 1-22. doi:10.1080/1350293X.2018.1533704

Giske, R., Ugelstad, I. B., Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., Eikeland, S., Tønnessen, F. E., & Reikerås, E. K. L. (2018). Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: An analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal, 26(4), 1-14. https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1431453

Moser, T., Reikerås, E., & Tønnessen, F. E. (2018, published online 2017). Development of motor-life-skills: variations in children at risk for motor difficulties from the toddler age to preschool age. European Journal of Special Needs Education, 33(1), 118-133. doi:10.1080/08856257.2017.1306964

Reikerås, E. K. L. (2018). Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna [Track of development in mathematics among the youngest kindergarten children]. In V. Glaser, I. Størksen, & M. B. Drugli (Eds.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis [Development, play and learning in kindergarten. Research and practice] (2.nd ed., pp. 447-460): Fagbokforlaget.

Stangeland, E.B., Lundetræ, K., & Reikerås, E. (2018). Gender differences in toddlers’ language and participation in language activities in Norwegian ECEC institutions. European Early Childhood Education Research Journal, 26(3), 375-392. doi:10.1080/1350293X.2018.1463905

Reikerås, E. K. L., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (2017, published online 2015). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 72-88. doi:http://dx.doi.org10.1080/1350293X.2015.1062664

Reikerås, E. K. L., & Salomonsen, T. (2017). Weak mathematical skills at an early age: persistent or temporary? Children with weak mathematical skills and their development from toddlers to preschoolers. Early Child Development and Care, 1-13. doi:http://dx.doi.org10.1080/03004430.2017.1337753

Stangeland, E. B. (2017). The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 106-121. doi:10.1080/1350293X.2016.1266224

Moser, T., & Reikerås, E. K. L. (2016, online 2014). Motor-life-skills of toddlers – a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist. European Early Childhood Education Research Journal, 24(1), 115-135. doi:http://dx.doi.org10.1080/1350293X.2014.895560

Reikerås, E. (2016). Central skills in toddlers’ and pre-schoolers’ mathematical development, observed in play and everyday activities in Norwegian kindergartens. NOMAD- Nordic Studies in Mathematics Education, 21(4).

Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., & Reikerås, E. (2016, online 2015). Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective. Early Childhood Education Journal, 44(4), 349-358. doi:10.1007/s10643-015-0718-1

Reikerås, E. (2014). Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In V. Glaser, I. Størksen, & M. B. Drugli (Eds.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (pp. 441-453): Fagbokforlaget.

Stangeland, E.B., Wagner, Å.K.H., & Reikerås, E., (2014). Enspråklige og flerspråklige barns språklige og sosiale fungering i barnehagen. In A. Skaftun., P.H. Uppstad, & A.J. Aasen (Eds.). Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy (pp. 65-90): Fagbokforlaget.

Reikerås, E. (2013). Are weak mathematical skills in early age a sign of later difficulties in mathematics? What do we know and what are we seeking? In A.B. Fuglestad (Ed.) Special Needs Education in Mathematics New Trends, Problems and Possibilities (pp. 33-52): Portal forlag.

Reikerås, E., Løge, I., & Knivsberg, A.-M. (2012). The Mathematical Competencies of Toddlers Expressed in Their Play and Daily Life Activities in Norwegian Kindergartens. International Journal of Early Childhood, 44(1), 91-114. doi: 10.1007/s13158-011-0050-x       

Publikasjoner og formidling 2017:

Vitenskapelige publikasjoner

 • Giske, R., Ugelstad, I. B., Meland, A. T., Kaltvedt, E. H., Eikeland, S., Tønnessen, F. E., & Reikerås, E. K. L. (in press). Toddlers’ social competence, play, movement skills and well-being: An analysis of their relationship based on authentic assessment in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal.
 • Moser, T. Reikerås, E.K. & Tønnessen, F.E. (2017). Development of Motor-Life-Skills: Variations in Children at Risk for Motor Difficulties from the Toddler Age to Preschool Age. European Journal of Special Need Education. 1-16. doi:10.1080/08856257.2017.1306964
 • Reikerås, E.K., Moser, T. & Tønnessen, F.E. (2017, published online: 24 Jul 2015). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 72-88. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2015.1062664
 • Reikerås, E. K. L., & Salomonsen, T. (2017). Weak mathematical skills at an early age: persistent or temporary? Children with weak mathematical skills and their development from toddlers to preschoolers. Early Child Development and Care, 1-13. doi:http://dx.doi.org10.1080/03004430.2017.1337753
 • Stangeland, E. B. (2017). The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 106-121. doi:10.1080/1350293X.2016.1266224
 • Stangeland, E. B., Lundetræ, K., & Reikerås, E. (in press). Gender Differences in Toddlers Language: Language skills and participation in literacy activities observed in kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal.

Publikasjoner og formidling 2016:

Artikler og bøker

 • Dalvang, T., Reikerås, E og Svingen, O. (2016). Anbefalinger for arbeid med barn og unge som presterer lavt i matematikk. Rapport utarbeidet for Utdanningsdirektoratet.
 • Klausen, T. G. and E. K. L. Reikerås (2016). Regnefaktaprøven, Lesesenteret.
 • Moser, T. and E. K. L. Reikerås (2016). "Motor-life-skills of toddlers – a comparative study of Norwegian and British boys and girls applying the Early Years Movement Skills Checklist." European Early Childhood Education Research Journal 24(1): 115-135.
 • Reikerås, E. K. L. (2016). "Central skills in toddlers’ and pre-schoolers’ mathematical development, observed in play and everyday activities." Nordisk matematikkdidaktikk 21(4): 57-78.
 • Reikerås, E. K. L. (2016). Svag motorik hos små børn kan føre til svag matematisk udvikling. 0-14. 26: 92-93.
 • In Press: Stangeland, E. B. (2017). Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behavior in Toddlers. European Early Childhood Education Research Journal

Bidrag på konferanser og seminarer

 • Meland, A. T. and E. H. Kaltvedt (2016). Det lærende barnet. Makan finnes ikke i hele verden! Ringer i Vann. Alt henger sammen med alt. Oslo.
 • Meland, A. T. and E. H. Kaltvedt (2016). Småbarns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv. Dialogmøte - HUM konferanse.
 • Meland, A. T. and E. H. Kaltvedt (2016). Småbarns mestring i et kjønnsperspektiv. Praksislærerdag
 • Moser, T. (2016) Körper und Bewegung im Kindergarten – neuere Forschungsergebnisse aus Skandinavien, Hovedforedrag, 10. Osnabrücker Kongress Bewegte Kindheit, Osnabrück, Tyskland, 13.-5.3.2016
 • Moser, T. (2016) Barns kroppslighet og barnehagens dannelsesoppdrag, Plenuminnlegg, Sammen for barnet - Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling (Læringsmiljøsenteret UiS og Nasjonalt Senter for mat, helse og fysisk aktivitet), Gardermoen, 25.5.2016.
 • Reikerås, E. K. L. (2016). Stavangerprosjektet- Det lærende barnet. Temahalvtime for Oppvekststyret i Stavanger kommune.  
 • Reikerås, E. K. L. and T. Hoel (2016). Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret. Seminar i forbindelse med søknad om barnehagesenter.
 • Reikerås, E. K. L. and T. Moser (2016). Weak motor-life-skills and relations to mathematical development in early age. Sig 5 - EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) conference. Porto.
 • Stangeland, E. B. (2016) Longitudinelle studier i Norge. Språk, lek og sosial kompetanse hos de yngste barna i barnehagen. Presentasjon på seminar, Universitetet i Stavanger, 02.11.2016.
 • Stangeland, E.B. (2016) Flerspråklige toddlere i barnehagen. Plenumsforedrag, Toddler-konferansen 2016, Kanvas. Oslo, 16.03.2016.

Kurs

 • Gjestsen, Åse Kathrine. Forståelse og bruk av Staveprøven. Kurs i Staveprøven for lærere på 4 trinn. 01.03.16, UiS
 • Klausen, Tove Grønning. Lesesenterets regnefaktaprøve. Kurs for 4. trinnslærere med elever i Stavangerprosjektet. 23.02.16, UiS

Publikasjoner og formidling 2015:

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bergem, O. K., et al. (2015). REALFAG. Relevante-Engasjerende-Attraktive-Lærerike. Rapport fra ekspertgruppa for realfagene, Kunnskapsdepartementet.
 • Broekhuizen, M., et al. (2015). CARE-Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European ECEC. Deliverable 6.2: Stakeholders Study. Values, beliefs and concerns of parents, staff and policy representatives regarding ECEC services in nine European countries. First report on parents, Utrecht University
 • Meland, A. T., Kaltvedt, E., Reikerås, E.L. (2015). "Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective." Early Childhood Education Journal.
 • Reikerås, E., Moser, T., Tønnessen, F. E. (2015). "Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills?" European Early Childhood Education Research Journal.
 • Reikerås, E. (2015). Authentic assessment. PAN European networks science and technology: (17), 173-175.
 • Reikerås, E. (antatt) Tracks of mathematical development in toddlers and pre-schoolers play and everyday activities in a Norwegian kindergarten context. NOMAD, Nordic Studies in Mathematics Education
 • Salomonsen, T. & Reikerås, E. (antatt) Leke og lære matematikk. Frilek – voksenstyrt eller midt i mellom? NOMAD, Nordic Studies in Mathematics Education
 • Stangeland, E. B. (antatt), Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behaviour in Toddlers 

Andre publikasjoner

 • Gundersen, H. W.(2015). Norsk brukermanual Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC), Info vest forlag.
 • Løge I. K. et.al. (2015). ALLE MED Håndbok, Info vest forlag

Masteroppgaver

 • Linda Refvik, (2015). Språk og vennskap - om sammenhengen mellom språklig kompetanse og mestring av vennskap hos små barn.
 • Johanne Hovig (2015) «Det var en glimrende feil!» - implikasjoner fra feilmønstre i oppstilte og uoppstilte regneoppgaver fra Kartleggingsprøven i regning for 2. trinn.
 • Elly Halsne (2015) Kartlegging av språk i tidlig alder.
 • Lene Aven (2015) Svake stavere på 2.trinn: mestringsområder, utfordringer og pedagogiske tiltak.

Bidrag på konferanser og seminarer

 • Gjestsen, Å. K. and A. E. Dahle (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet. Nordisk konferanse Skriv! Les! 18.5. – 20.5.2015.
 • Gunnerud, H.(2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk. Nordisk konferanse Skriv! Les! 18.5. – 20.5.2015.
 • Helgevold, L. and A. E. Dahle (2015). Erfaring ved implementering av observasjons- og veiledningsmateriellet Leselos. Nordisk konferanse Skriv! Les! 18.5. – 20.5.2015.
 • Moser, T. (2015)  ”Relations between motor and language skills at age 2:9 and 4:9. Findings based on authentic assessment Kindergartens from  the Stavanger Project”, paper presentet in collaboration beteen Thomas Moser (presenter) in collaboration with Elin Reikerås & F.E. Tønnessen; at 25th EECERA  annual conference, Barcelona, Spain 7th-10th September 2015.
 • Moser,T. (2015)”Forskning om barnehager og barnehagelærerutdanning – hva forskes detpå?” Innlegg for ph.d. stipendiater, selvorganisert pre-konferanse-seminar (organisert av HBV stipendiatene Hilde D. Hogsnes og Sigrun Slettner)  i forbindelse med den 25th European Early Childhood Education Research Education (EECERA) conference  7th - 10th September 2015, ved Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Reikerås, E. (2015). Tracks of Mathematical Development in Kindergarten. Toddlers mathematical competences observed in play and daily life. Konferanse Gøteborg 16.04.2015
 • Reikerås, E. (2015). Kunnskapsdepartementets realfagssatsing i Stavangerbarnehagene.  Kontaktmøte for kommunale og private barnehager.    
 • Reikerås, E. (2015). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet: Et ekte samarbeidsprosjekt. Forskning og innovasjon i kommunesektoren. 26.02.2015         
 • Reikerås, E. (2015). Stavangerprosjektet - Det lærende barnet, barnehagedelen. Seminar om barnehageforskning i forskningsavdelingen Utdanningsdirektoratet. Oslo. 3.12.2015            

Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavanger 4. november 2015

 • Aven, L. and A. E. Dahle (2015). Hva mestrer de svakeste staverne? Staveferdigheter og stavefeil blant 2. trinnselever med svake staveresultater.
 • Dahle, A. E. and I. K. Løge (2015). Barn som henvises til PPT i barnehagealder- Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 måneder?
 • Gjestsen, Å. K. and A. E. Dahle (2015). Stavestrategier hos barn på 2. trinn som både har svak ordavkoding og svak staveferdighet.
 • Halsne, E. and A. E. Dahle (2015). Kartlegging av språk i tidlig alder.
 • Reikerås, E. K. L. (2015). Forskningsfunn 2014-2015 i Stavangerprosjektet.
 • Stangeland, E. B, (2015). Sammenheng mellom språk og sosial fungering hos de yngste
 • barna i barnehagen.

Presentasjon av forskningsfunn for PPT og Fysio- og Ergoterapitjenesten i Stavanger 24.11.2015

 • Reikerås, E. K. L. (2015). Betydningen av årets forskningsresultater i Stavangerprosjektet for arbeidet I PPT-Fysio- og Ergoterapitjenesten.
 • Stangeland E.B. (2015). Språk, lek og sosial kompetanse      
 • Dahle, A. E. og Løge I.K. (2015). Barn henvist til PPT i barnehagealder. Hvordan var deres språklige og sosiale kompetanse ved 2 år og 9 mnd.
 • Moser, T. (2015) "Sammenhenger mellom motorikk, språk og matematikk",
 • Gunnerud, H. (2015). Hjemmespråkets betydning for flerspråklige barns utvikling av språkforståelse på norsk.

Annen formidling

Kurs

 • Dahle, A. E. (2015). Bruk av obligatoriske kartleggingsprøver i lesing. Kurs for lærere på 1 og 2. trinn, Stavangerprosjektet. 5.03.15         
 • Dahle, A. E. (2015). Kartlegging av lese- og regneferdighet. Kurs for lærere med elever i Stavangerprosjektet. 10.03.2015
 • Dahle, A. E. (2015). Obligatoriske kartleggingsprøver for 1., 2. og 3. trinn. Kurs for lærere i Oslo kommune. Utdanningsetaten i Oslo. 15.09.15.
 • Fauskanger, J. Regning som grunnleggende ferdighet i matematikk og andre fag. Kurs 3.trinnslærere, 27.10.2015.
 • Fauskanger, J. Bruk av obligatoriske kartleggingsprøver i regning. Kurs for lærere på 2.trinn, 10.2.2015.
 • Gjestsen, Å. K. and A. E. Dahle (2015). Kartlegging med nasjonale prøver i lesing og regning. Samling for lærere vedr. datainnsamling på 5. trinn, 20.08.15.
 • Klausen T. G., Standardisering av Regnefaktaprøven, kurs 4. trinnslærere 02.02.2015.
 • Papatzakos, H. Lesestimulering, hvorfor og hvordan, Kurs for 3.trinnslærere, 20.10.2015.
 • Skaathun, A. Forståelse og bruk av staveprøven, kurs 4.trinnslærere 10.02.2015.

Publikasjoner og formidling 2014:

Vitenskapelige publikasjoner

 •  Meland A.TKaltvedt E H, & Reikerås, E (2015) Toddlers Master Everyday Activities in Kindergarten: A Gender Perspective, Early Childhood Education Journal http://link.springer.com/article/10.1007/s10643-015-0718-1/fulltext.html
 • Reikerås E, Moser T & Tønnessen F.E Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences i mathematical skills reflect different in motor skills  European Early Childhood Education Research Journal 
 • Bergem, O. K., Goodchild, S., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Nortvedt, G. A., & Reikerås, E. (2014). REALFAG Relevante – engasjerende- attraktive- lærerike. Rapport fra ekspertgruppen for realfagene. Kunnskapsdepartementet, Oslo (101sider).
 • Dahle, A.E. (2014) Dysleksi og svake regneferdigheter, Dysleksiforbundet (in press).
 • Halsan, A, Reikerås, E., & Moser, T. (2014). Jenter har bedre motorikk enn gutter. forskning.no http://forskning.no/barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2014/06/jenter-har-bedre-motorikk-enn-gutter. 21.06.2014.
 • Halsan, A, Reikerås, E.,& Moser, T.(2014). Girls have better motor skills than boys do. Science Nordic, 8th of September 2014, http://sciencenordic.com/girls-have-better-motor-skills-boys-do.
 • Meland, A. T., Kaltvedt, E., & Reikerås, E. (submitted). Toddler’s ability to cope with everyday activities in the kindergarten – in a gender perspective.
 • Moser, T. & Reikerås, E., (2014). Motor-Life-Skills of Toddlers – a comparative Study of Norwegian and English Boys and Girls applying The Early Years Movement Skills Checklist (EYMSC). European Early Childhood Education Research Journal, 24(1).
 • Moser, T. & Storli, R. (2014). Fysisk og motorisk utvikling. In V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (reds.), Utviklingspsykologi i barnehagen. En forsknings- og praksisnær fremstilling (Kapittel 5; s. 100-126). Trondheim: Akademika.
 • Nielsen, T.K., Sommersel, H.B., Tiftikci, N., Vestergaard, S., Larsen, M.S., Ellegaard, T., Kampmann, J., Moser, T., Persson, S. & Ploug, N., (2014). Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Clearinghouse Forskningsserien, 2014:19. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet.
 • Räsänen, P., Träff, U., Reikerås, E., Engstrøm, A., Òskarsdòttir, E., Dalvang,T., Daland, E., Kristinsdòttir, J, (Under revisjon) Special needs education in mathematics: The case of Nordic countries. An article to the special issue on “Diagnostics and interventions in mathematics difficulties around the world.Psychology & Neuroscience.
 • Reikerås, E. og Engen, L. (2014) Tilpassing for skriftspråklig læring – om hvorfor og hvordan barns lese-, skrive- og regneferdigheter kan kartlegges? In Traavik, H. og Frislid, M. (reds.) Lese, Skrive, Regne. Pedagogikk og fagdidaktikk for begynneropplæringen. Universitetsforlaget, Oslo. (kap. 14 s 273 – 292).
 • Reikerås, E., (2014) Utviklingsspor av matematikk hos de yngste barnehagebarna. In Drugli,B.; Størksen, I og Glaser,V (reds). Utviklingspsykologi, Akademika forlag. Oslo. (kap. 25, s 440 – 452).
 • Reikerås, E., Moser, T & Tønnessen F. E. (submitted). Do differences in toddler’s mathematical skills reflect differences in motor skills?
 • Stangeland, E. B. (submitted). Impact of Language Skills and Social Competence on Play Behavior in Toddlers.
 • Stangeland, E. B.; Wagner, Å.K., & Reikerås, E., (2014) Flerspråklige og enspråklige barns språklig og sosial fungering i barnehagen. In Skaftun, A. Uppstad, P. H., & Aasen, A. J. (eds). Skriv!  Les! 2, Artikler  fra den andre nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget Oslo, (s. 65- 90).
 • Stangeland, E., Lundetræ, K., & Reikerås, E. (submitted). Gender differences in toddler’s Language.
 • Storli, R.,& Moser, T. (2014)  Boltrelek og lekeslåssing i et utviklingsperspektiv. In: Utvikling, lek  og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget ISBN  9788232101603. (s. 127-140).

Bidrag på konferanser og seminarer 

 • Dahle, A. E, & Løge, I.K, (2014) Children at Risk. Relation between language difficulties and social interaction difficulties. 24rd EECERA -Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Dahle, A. E, Stavangerprosjektet i skolen, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Dahle, A. E. (2014)Barn med observerte risikofaktorer, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Jølbo, B. D. (2014) Change in competence and methods as a result of The Stavanger Project – The Learning Child, ,  24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Jølbo, B. D. (2014) Kompetanseheving og endring i barnehagene som følge av Stavangerprosjektet? Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Kaltvedt, E., & Meland, A. T. (2014) The context between everyday activities and gender. 24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.2014
 • Kaltvedt, E. H. (2014) Små barns mestring av barnehagens hverdagsaktiviteter i et kjønnsperspektiv, Forskningsseminar for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, 05.11.2014.
 • Meland, A. T., & Kaltvedt, E.(2014) Early gender differences in daily life activities, ECER-konferansen, Porto, 1.-5.09.2014
 • Moser, T, (2014) Two examples of ECEC curriculum – UK and Norway Education Institutions EARLI - conference, Jyväskylä  25.- 27. 08. 2014
 • Moser, T., Reikerås, E. & Tønnessen, F.E. (2014) Prediction of the development of children’s everyday motor competency in early childhood education institutions, EARLI - conference, Jyväskylä 25.- 27. 08. 2014
 • Reikerås, E., & Dahle, A. E. (2014). Stavanger prosjektet - Det lærende barnet. Om prosjektet og skolenes bidrag. Rektormøte, Stavanger. 04.09.2014
 • Reikerås, E., Moser,T., & Tønnesen,F.E. (2014) The relation between mathematical and motor skills in toddlers, 24rd EECERA-Conference, Crete, 08.-10.09.
 • Reikerås, E. (2014). Tidlig start, tidlig innsats – matematikk og naturfag i barnehagen. Satsing på realfag. Konferanse arr. av Kunnskapsdepartementet. Oslo. 23.10.2014
 • Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet- Forskningsfunn det siste året. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet, Stavanger. 05.11.2014
 • Reikerås, E., Moser, T., & Tønnessen, F. E. (2014). Barns matematiske og motoriske utvikling. Forskningssamling for samarbeidspartnere i Stavangerprosjektet.05.11.2014
 • Reikerås, E. (2014). Stavangerprosjektet-Det lærende barnet. En mikropresentasjon. Forskningsseminar om norske longitudinelle studier, Tønsberg. Konferanse arrangert av Kunnskapsdepartementet. 21.11.2014