MENY

Kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøy i barnehagen

Kartleggingsverktøy i skolen
2. klasse:

 • Kartleggingsprøver i lesing
 • Kartleggingsprøver i regning
 • Korte tilleggsprøver:
  • Ordkjedetekst
  • "Å lese tekst"
  • Orddiktat
  • Regnefaktaprøve

5. klasse:

 • Nasjonale prøver i lesing
 • Nasjonale prøver i regning
 • Korte tilleggsprøver:
  • Ordkjedetekst
  • Orddiktat
  • Ordforrådsprøve
  • Regnefaktaprøve