MENY

Småbøker

Dette er en oversikt over småbøker som finnes på markedet. Lesesenteret har ikke vurdert bøkenes språk, innhold eller illustrasjoner. Denne vurderingen må brukerne gjøre selv.

Småbøker er bøker som er inndelt etter nivå, med stigende vanskelighetsgrad og tekstmengde. Det er ingen faste kriterier for nivåinndeling i Norge.  Her opererer forlagene med egne nivåinndelinger, basert på egne faglige vurderinger. Bøkene er skrevet med tanke på metoden veiledet lesing og for elever med lese- og skrivevansker. Samtidig egner bøkene seg også til repetert lesing og lystlesing.

Språkløypa har laget en økt om veiledet lesing. Denne finner du her

Hvordan bruke sidene

På disse sidene presenteres serier fra ulike forlag. Noen av bøkene kan bestilles enkeltvis, mens andre må kjøpes i pakker. Mange tilbyr også bøkene digitalt; som e- bøker eller apper. Dette blir det opplyst om under den enkelte tittel. Hvis bøkene har tekst med store bokstaver er dette presisert.

Oversikten er delt inn i syv nivåer, med stigende vanskelighetsgrad og tekstmengde. Lesesenterets nivåinndeling bygger på lesefaglige vurderinger. Disse er i all hovedsak kvantitative I tillegg er bøkene kategorisert etter tema. Enkelte temaer har underkategorier. Oversikten finnes både på nynorsk og bokmål. Under hvert nivå finnes også en utskriftsvennlig oversikt, samt lenke til bestilling.

Siden har også ett nivå som heter «lengre sammenhengende tekster». Dette nivået dekker det som tidligere var nivå 8-11. Bøkene som presenteres her er ikke kategorisert etter tema. Her gis det bare noen eksempler på serier og bøker som kan være aktuelle. Når barnet har leseferdigheter som overstiger nivå 7, er også bibliotekene gode ressurser til å finne gode bøker.

Elever leser.