MENY

Å reflektere over og videreutvikle pedagogisk virksomhet

Barnehagen skal observere og dokumentere, på den ene siden sitt eget språkmiljø og på den andre siden, barnas sosiale, emosjonelle og språklige utvikling. Observasjonene og dokumentasjonen av eget språkmiljø danner grunnlaget for å reflektere over, og utvikle, egen pedagogisk virksomhet.

Dokumentasjon og vurdering av barnas språklige kompetanse er utgangspunktet for alt videre arbeid med enkeltbarns språk i barnehagen. Målet er å legge til rette for et systematisk og godt språkarbeid for alle, og samtidig, så tidlig som mulig, fange opp barn som har behov for særlig innsats.

I menyen til venstre presenteres artikler og verktøy til hjelp i arbeidet med å dokumentere og vurdere barnas språklige utvikling.

Barn og voksne i en barnehage samlet rundt bordet