MENY

Fra Senter for leseforsking til Lesesenteret

1989
Senter for leseforsking ble etablert ved daværende Stavanger lærerhøgskole. Formålet var å drive forskning og forskningsformidling på fagområdet lese- og skrivevansker og dysleksi.

1992
Gjennom en Stortingsbeslutning blir senteret landsdekkende spesialkompetansesenter. Senteret fikk nye oppgaver som inkluderte å yte tjeneste overfor barnehager, skoleverket og PP-tjenesten innen kompetanseutvikling, kompetansespredning og rådgivning, samt forskning. Budsjett og oppdrag kom direkte fra Statped. Senteret beholdt sin lokalisering og faglige tilknytning til Stavanger lærerhøgskole.

1995
Senteret blir lagt inn under daværende Høgskolen i Stavanger, organisert som en frittstående grunnenhet direkte under styret. Nå ble midlene til senteret tildelt over høgskolens budsjett, og senteret fikk ikke lenger egne oppdragsbrev.

2003
Utdanningsdepertamentet bestemte at det skulle etableres et Nasjonalt senter for leseopplæring i tilknytning til det tidligere Senter for leseforsking

2004
Senter for leseforsking blir nasjonalt senter underlagt Utdanningsdirektoratet. Nytt navn på senteret blir Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (kortform: Lesesenteret). Høgskolen i Stavanger blir universitet, og senteret blir organisatorisk plassert under Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger, men beholdt faglig og administrativ autonomi i forhold til utadrettede oppgaver. Lesesenteret er ett senter, men for sine oppdrag og finansiering av tre oppdragsgivere; - Utdanningsdirektoratet, Statped og Universitetet i Stavanger.

2011
Senteret får et eget senterstyre som erstatter det tidligere senterrådet.

2012
Lesesenteret går ut av Statped, og rendyrkes som nasjonalt senter. Endringen gjelder i hovedsak det organisatoriske, og fremdeles er lese- og skrivevansker et sentralt faglig felt.

2018
Utdanningsdirekoratet omorganiserer, og de nasjonale sentrene blir underlagt sine vertsinstitusjoner. Lesesenteret blir dermed helt og holdent en integrert del av Universitetet i Stavanger.