MENY

Leseplanleggeren

Målet med god leseplanlegging er at elevene skal forstå hvorfor de skal lese en tekst, og hva de skal bruke lesingen til. Leseplanleggeren gir en rød tråd fra målene i læreplanen til aktivitetene i timene.

Leseplanleggeren Målet med Leseplanleggeren er at det skal være en tydelig rød tråd i leseopplæringen og undervisningen.

God undervisning har en sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Lesesenteret har derfor utviklet Leseplanleggeren. Leseplanleggeren viser hvordan du kan planlegge lesingen av tekster i klasserommet. Leseplanleggeren er bygget opp etter en metode som gjerne kalles "baklengs planlegging", og er delt inn i fire seksjoner:

1. Mål: Hva skal elevene lære etter å ha jobbet med utvalgte tekster?
2. Etter lesing: Hvordan skal de få vist hva de har lært?
3. Under lesing: Hvordan legger du til rette for at elevene skal forstå det de leser?
4. Før lesing: Hvordan kan du sette i gang? Hvordan skal du få elevene motiverte og engasjerte for lesingen?

Leseplanleggeren er utviklet av fagpersoner og forskere ved Lesesenteret som alle har lang erfaring med undervisning i grunnskolen og forsknings- og utviklingsarbeid på skolefeltet.

I menyen til venstre vil du finne en rekke ressurser som kan være til hjelp når du skal i gang med å jobbe på denne måten. Selve Leseplanleggeren kan du laste ned som pdf (gratis) eller bestille i vår nettbutikk (kr 2,50).