MENY

Slovakia

Pavel Vilikovsky er ein av dei viktigaste forfattarane i slovakisk samtidslitteratur. "Ein monolog utan like i samtidslitteraturen," heiter det om romanen "Evig grønt er", som Anna og Jon Fosse har omsett til norsk. Les meir om boka.

Lesetips fra Slovakia:
Pavel Vilikovsky: "Evig grønt er"

"Evig grønt er" er gitt ut på Energica forlag, som skriv:
"Pavel Vilikovsky er ein av dei viktigaste forfattarane i slovakisk samtidslitteratur, og satiren Evig grønt er er hans mest vidgjetne roman. Det er ein monolog utan like i verdslitteraturen, skriven under kommunismens forhøyrsregime og først utgjeven etter kommunismens fall. Som i forhøyrssamfunnets ålmenne atmosfære, er det noko uklårt kven som snakkar til kven: ein oberst til ein elskar, ein far til ein son, eller begge delar? Eller er det den indre monologen til ein noko forvirra eldre mann? Og kor mykje har den stigande rusen å seia for kva den namnlause forteljaren seier?
 og satiren Evig grønt er er hans mest vidgjetne roman."

Her finn du fleire EM-lesetips, presentert av barnebibliotekar Kjellaug Bjerkli Haaberg!

Pavel Vilikovsky: Evig grønt er

Pavel Vilikovsky: Evig grønt er