MENY

Skolestart

Skolestartappen kartlegger bokstavkunnskap (gjenkjenning og gjenkalling), fonologisk bevissthet (lytte ut første lyd og trekke lyder sammen til ord), ordlesing og staving.

Skolestart er basert på apper som ble utviklet til forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers. Den er beregnet brukt av lærere, og kartleggingen gjennomføres individuelt. Resultatene lagres på enheten og kan eksporteres som Excel-formatert dokument. 

Appen kartlegger ikke andre ferdigheter, som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter.

Appen er tilgjengelig i Google Play.

NB: Skolestart er ikke beregnet brukt på Chromebook, og problemer kan derfor oppstå ved bruk på slike enheter. 

Skolestart er utviklet av Lesesenteret i samarbeid med NettOp, UiS. 

skolestart bilde