MENY

App: Skolestart

Skolestartappen kartlegger bokstavkunnskap (gjenkjenning og gjenkalling), fonologisk bevissthet (lytte ut første lyd og trekke lyder sammen til ord), ordlesing og staving.

Skolestart er basert på apper som ble utviklet til forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers. Den er beregnet brukt av lærere, og kartleggingen gjennomføres individuelt. Resultatene lagres på enheten og kan eksporteres som Excel-formatert dokument. 

NB: Denne appen fungerer best for skoler som har Conexus Engage. Har du ikke Conexus Engage, kan du få resultatene tilsendt på e-post i ExCel-format. I instruksjonen i appen står det beskrevet hvordan du da leser av resultatene. Utskrift anbefales ikke, da det vil resultere i en stor mengde papir. 

Appen kartlegger ikke andre ferdigheter, som også er relevante med tanke på elevenes leseutvikling, som vokabular, språkforståelse eller muntlige ferdigheter.

Appen er tilgjengelig i Google Play for Android-enheter og Appstore* for Ipad og Mac.
*Appen er ikke tilgjengelig for Iphone.

Skolestart vil være tilgjengelig for Chromebook og andre enheter i slutten av 2020. Det er imidlertid viktig å vite at det er læreren, og ikke elevene, som trenger en enhet med appen. 

Skolestart er utviklet av Lesesenteret i samarbeid med NettOp, UiS. 

skolestart bilde