MENY

Film: Lesing i elektro

Svake leseferdigheter innen elektrofag kan få alvorlige konsekvenser. I filmen "Lesing i elektro" møter vi elektrofaglærer Tor-Martin Birkeli sammen med en klasse på VG2 Data og elektronikk. Birkeli viser hvordan han involverer elevene aktivt for å få dem til å lese og forstå fagrelevante tekster.

Lesing er en viktig aktivitet i de fleste yrker i det moderne kommunikasjonssamfunnet, ikke minst i elektrofagene.
Tidligere skilte man mellom sterkstrøm og svakstrøm i den yrkesfaglige utdanningen, mens det i dag er en rekke spesialiserte utdanninger å velge. Jobber man med sterkstrøm så er det ofte store krefter man er i direkte berøring med, og konsekvensene kan være alvorlige hvis man gjør feilinformerte valg. Svakstrømsanlegg er ikke i seg selv så eksplosive, men de kan styre enda større krefter som det er desto viktigere å ha kontroll over.

– Hovedutfordringen hos mange elever på elektro er at de ikke forstår begreper, både faguttrykk og mer generelle begreper, forteller lærer Tor-Martin Birkeli for Vg2 Data og elektro ved Gand vgs i Sandnes.
Han oppdaget at elevene fort ble uengasjerte ved vanlig tavleundervisning. Derfor bruker han forskjellige andre metoder for å involvere elevene og skape forståelse og interesse for stoffet.

– Hvis jeg får elevene til å jobbe sammen med å diskutere det de leser, går de inn i fagstoffet med stor iver, og de jobber godt, sier han om metoden som presenteres i denne filmen. I filmen ser vi hvordan læreren tilrettelegger for arbeid med ord og tekster i faget. Elevene får mulighet til å bruke varierte arbeidsmåter, i stedet for at læreren utelukkende går gjennom fagstoffet sammen med elevene.

Se også: Å være leselærer i Teknikk og industriell produksjon.