MENY

Ei kort førelesing om lesing

Alle seier at ungane bør lesa mykje, men ikkje mange seier kvifor. "Det er bra for deg, guten min" er mykje brukt. Også : "Det er berre slik" og "Elles går det deg gale".

Dette er introduksjonsfilmen til appen med nokon som ser syn på ei betre forklaring, eit muntert fagleg innslag på foreldremøtet, eller med nokon som berre treng eitkvart å krangle med kollegiet om.