MENY

Ei kort førelesing om lesing

Alle seier at ungane bør lesa mykje, men ikkje mange seier kvifor. "Det er bra for deg, guten min" er mykje brukt. Også : "Det er berre slik" og "Elles går det deg gale".

Dette er introduksjonsfilmen til appen Or - for deg som ikkje finn ord med nokon som ser syn på ei betre forklaring, eit muntert fagleg innslag på foreldremøtet, eller med nokon som berre treng eitkvart å krangle med kollegiet om.