MENY

TRAS

TRAS betyr Tidlig Registrering Av Språkutvikling. Materiellet er utviklet for bruk i barnehager. TRAS består av observasjonsskjema og en håndbok.

Målsettingen med materiellet har vært å formidle betydningen av tidlig intervensjon, øke kunnskapen om barns språkutvikling, samt bidra til at barn som strever med sin språktilegnelse, blir registrert på et tidlig tidspunkt.


Bestilling:

Du kan bestille TRAS gjennom INFOVEST forlag

TRAS-materiellet

TRAS-materiellet - Utviklet med tanke på bruk i barnehage