MENY

Plakater - SFO

Plakater som skaper oppmerksomhet og undring, om språket vårt, om lesing og læring. De fleste plakatene har humoristiske innslag, uten for mye formaning eller fokus på rett eller galt om språk og lesing. De formidler at språk er gøy, lesing er kult og at gode lesestrategier hjelper deg både til å lese og lære bedre.

Lesesenteret har utviklet materiell for lese- og språkstimulering og lesestrategier. Dette er til bruk i skolefritidsordningen, leksehjelpstiltakene og arbeidsstøttetiden ved skolene.

Materiellet omfatter sju plakater, et hefte, Bok og språk i bruk i SFO og informasjonsbrosjyre til foreldre og ansatte.

Plakatene er ment å henge på veggene i SFO- lokalene. Dette er plakatene: Fakta om språk, 10 lesevettregler på SFO, Zoo SFO, Vil du bli ….. les ei bok, Det finnes flere måter å snakke på og Bokstavsuppa. Plakatene er tilpasset både nynorsk og bokmål. Plakatene Lesehjelperen /Lesehjelparen finnes i begge målformer.

Heng dem opp på veggen slik at barna virkelig kan lese dem, undre seg over innholdet, og kanskje le litt.. Vi håper de inspirerer til språklig samhandling, og at det ut fra plakatene springer ut mange stilige samtaler omkring språk og lesing.

Plakatene kan bestilles fra Lesesenteret eller lastes ned.

Pris:
Plakatene kan kjøpes enkeltvis for kr. 50,- pr stk. eller samlet for kr. 300,-

Bestilling:

Bestill plakatene fra nettbutikken
 

Last ned plakatene ved å klikke på bildet.

 

Plakat: Fakta om språk