MENY

Ny start for skriftspråklig utvikling

Heftet ”Ny start” av Liv Engen og Anne Brit Andreassen fra 2003 var basert på en undersøkelse om 10-åringers leseferdighet og faktorer som kan påvirke den. Mye har skjedd i norsk skole siden 2003. Engen/Andreassen har omarbeidet heftet til å passe inn i dagens skolehverdag.

Tanken om å tilrettelegge individuelle undervisningsopplegg for småskoleelever er ikke lenger så ny. Mange skoler landet over har latt seg inspirere av norsk og utenlandsk litteratur om temaet og har utviklet sine egne treningsopplegg som også tilbys elever på de laveste årstrinnene, skriver Engen/Andreassen i forordet til den nye utgaven.

Elevene kommer med ulik skriftspråklig kompetanse til skolen. Det blir viktig raskt å finne hver enkelt sitt ståsted og sette inn tiltak som styrker lese- og skriveinnlæringen, både på første trinn og videre. Noen trenger mer drahjelp enn andre, tettere oppfølging, mer personlig kontakt. Uansett alder og utviklingstrinn må læringsmål og valg av aktiviteter i individuelle treningsprogram styres både av teorier om skriftspråklig utvuikling og prinsipper for didaktisk relasjonstenking.

Det nye hefte av ”Ny start” er ikke et bestemt opplegg, men snarere ideer til et helhetlig rammeverk for individuelle opplæringstiltak. Det faglige innholdet må i hvert enkelt tilfelle planlegges, evalueres og justeres ut fra elevenes forutsetninger og lærerens kunnskaper om lesing, skriving, undervisning og læring.

Pris:
Rapporten er på 46 sider og koster kr. 150.
ISBN: 978-82-7649-057-2

Bestilling:

Heftet kan bestilles i vår nettbutikk

Heftet kan lastes ned i pdf-format

Heftet -

Ny start for skriftspråklig utvikling