MENY

Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse - brukermanual

Kartleggings­under­søkelse som identifiserer motoriske vansker hos barn med ADHD, som altfor ofte blir tolket eller misforstått som atferdsproblemer eller dårlig oppdragelse.

Motorisk funksjonsnevrologisk undersøkelse (MFNU) er resultatet av over 25 års erfaring med motoriske undersøkelser av barn med store atferds- og konsentrasjonsvansker.

Undersøkelsene er foretatt ved Birkelid/Sørlandet kompetansesenter og er senere videreutviklet i samarbeid med Seksjon for Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Utgangs­punktet har vært å anskueliggjøre og tydeliggjøre for lærere og foreldre hvordan barn med ADHD (Hyperkinetisk forstyrrelse) sliter med kroppslige vansker som altfor ofte blir tolket eller misforstått som atferdsproblemer eller dårlig oppdragelse.

Det er lagt vekt på å utforme en kartleggings­under­søkelse som identifiserer motoriske vansker som er spesifikke for denne gruppen, sett i forhold til andre grupper av barn med motoriske problemer.

MFNU har vist seg å gi verdifull informasjon i forbindelse med diagnostisering av ADHD, ikke minst ved utprøving av sentral­stimulerende medisin. Metoden er tatt i bruk både i kommune- og spesialisthelsetjenesten en rekke steder i landet.

Undersøkelsen kan benyttes av fysioterapeuter og leger.  Gjennom­føringen stiller lite krav til utstyr og plass.

Med manualen medfølger en DVD som viser videoklipp av hvordan MFNU gjennomføres og skåres, samt eksempler på skåring av motorisk endring når barn/ungdom med ADHD blir undersøkt uten og med sentral­stimulerende medisin.


Pris:
Materiellet er på 133 sider og koster kr. 700 (inkl. DVD)
ISBN: 978-82-7649-052-7


Bestilling:

Bestilles via nettbutikken.

Faximile av manualforsiden

MFNU kan benyttes av fysioterapeuter og leger