MENY

Brosjyre med foreldreinformasjon - SFO

Folderen Bok og språk i bruk - Tips og ideer til dere som synes det er viktig at barn utvikler språket sitt inneholder en oppfordring til foreldre og ansatte ved SFO om å samarbeide om barnas fritidslesing. Barnet trenger leseerfaringer, leseopplevelser og konkrete leseråd i fritiden også.

Lesesenteret har utviklet materiell for lese- og språkstimulering og lesestrategier. Dette er til bruk i skolefritidsordningen, leksehjelpstiltakene og arbeidsstøttetiden ved skolene.

Materiellet omfatter sju plakater, et hefte, Bok og språk i bruk i SFO, informasjonsbrosjyre til foreldre og ansatte.

Heftet inneholder fagstoff og praksisfortellinger, hverdagslige situasjonsbeskrivelser fra SFO. Fagstoffet er artikler om språkstimulering, lesestimulering, høytlesing, lesestrategier og leksehjelp på SFO.

Folderen skal være en kort presentasjon av de samme emnene som heftet og er beregnet på foreldrene. Skolene har mottatt ca 20 foldere, men kan etterbestille så mange som ønskelig gratis (porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg).

Bestill brosjyren fra nettbutikken

Brosjyrene kan også lastes ned i pdf-format.

Forside - SFO-brosjyre