MENY

Nivå

NIVÅ 1

Svært enkel tekst

Kjenneteikn:

 • Inntil 20 ord per bok
 • I størst mogleg grad lydrette ord
 • Ei linje per oppslag
 • Repetisjon av ord og frasar
 • Illustrasjonar som støttar teksten


NIVÅ 2

Veldig enkel tekst

Kjenneteikn:

 • 20–50 korte ord
 • Mange lydrette ord
 • Repetisjonar av ord og frasar
 • Nokre ord med dobbel konsonant, nokre ord med konsonantforbindelsar
 • Korte setningar, noko samanhengande tekstar
 • Illustrasjonar som støttar teksten
 • Ei til to linjer per oppslag


NIVÅ 3

Enkel samanhengande tekst med lette ord og setningar

Kjenneteikn:

 • 50-125 ord
 • Lydrette ord
 • Innslag av høgfrekvente ikkje-lydrette ord
 • Korte og enkle beskrivande ord, doble konsonantar, konsonantforbindelsar
 • Korte setningar, konjunksjonar, veldig enkle samanhengande tekstar
 • Illustrasjonar som støttar teksten
 • Maks fire linjer per oppslag


NIVÅ 4

Samanhengande tekst, med litt lengre setningar

Kjenneteikn:

 • 125–250 ord
 • Enkle beskrivande ord, nokre samansette ord, fleirstavingsord og doble konsonantar
 • Fleire ikkje-lydrette ord 
 • Enkel samanhengande tekst
 • Illustrasjonar som støttar teksten 
 • Maks åtte linjer per oppslag 


NIVÅ 5

Lengre setningar og litt vanskelegare ord

Kjenneteikn:

 • 250-450 ord
 • Ein del ikkje-lydrette ord, ein del samansette ord
 • Variert setningsoppbygging, overskrifter
 • Tekst som delvis fungerer utan bilde
 • Inntil 10 linjer per oppslag


NIVÅ 6

Litt lange setningar og fleire vanskelege ord

Kjenneteikn:

 • 450-850 ord
 • Meir variert vokabular 
 • Variert setningsoppbygging, overskrifter 
 • Lengre forteljingar med tekst som fungerer utan bilde
 • Meir samansette fagtekstar
 • Ca. 12 linjer per oppslag 


NIVÅ 7

Meir automatisert lesing

Kjenneteikn:

 •  850-1250 ord,
 • Meir ukjent vokabular 
 • Varierande setningsoppbygging, rubrikkar 
 • Lengre forteljingar med tekst som fungerer utan bilde 
 • Meir samansette fagtekstar
 • 15 linjer per oppslag