MENY

Tema

Her er småbøkene kategorisert etter tema. Det ligg bøker på ulike nivå under kvart tema.

Småbøker er bøker som er delt inn etter nivå, med stigande vanskegrad og tekstmengde. Bøkene er skrive med tanke på veileda lesing, repetert lesing, samt for elevar med lese- og skrivevanskar. Dei kan også brukas til lystlesing for ferske lesarar.

Nettsida gjer ei oversikt frå nivå 1 til 7, og desse nivåa bygger på lesefaglege vurderingar. Samstundes er bøkene kategorisert etter tema. På denne måten kan ein finne bøker med same tema, men ulikt nivå.

Gutt leser.