MENY

Nivå

Småbøkene er delt inn i 7 nivå. Bøker med høyere vanskelighetsgrad finner du under kategorien "lengre sammenhengende tekster".

NIVÅ 1

Svært enkel tekst

Kjennetegn:

 • Inntil 20 ord per bok
 • I størst mulig grad lydrette ord
 • En linje per oppslag
 • Repetisjon av ord og fraser
 • Illustrasjoner som støtter teksten


NIVÅ 2

Meget enkel tekst

Kjennetegn:

 • 20 – 50 korte ord
 • Mange lydrette ord
 • Repetisjoner av ord og fraser
 • Noen ord med dobbel konsonant, noen ord med konsonantforbindelser
 • Korte setninger, noe sammenhengende tekster
 • Illustrasjoner som støtter teksten
 • En til to linjer per oppslag


NIVÅ 3

Enkel sammenhengende tekst med lette ord og setninger

Kjennetegn:

 • 50-125 ord
 • Lydrette ord
 • Innslag av høyfrekvente ikke-lydrette ord
 • Korte og enkle beskrivende ord, doble konsonanter, konsonantforbindelser
 • Korte setninger, konjunksjoner, meget enkle sammenhengende tekster
 • Illustrasjoner som støtter teksten
 • Maks fire linjer per oppslag


NIVÅ 4

Sammenhengende tekst, med litt lengre setninger

Kjennetegn:

 • 125–250 ord,
 • Enkle beskrivende ord, noen sammensatte ord, flerstavelsesord og doble konsonanter,
 • Flere ikke- lydrette ord 
 • Enkel sammenhengende tekst
 • Illustrasjoner som støtter teksten 
 • Maks åtte linjer per oppslag 


NIVÅ 5

Lengre setninger og litt vanskeligere ord

Kjennetegn:

 • 250-450 ord
 • En del ikke-lydrette ord, en del sammensatte ord
 • Variert setningsoppbygging, overskrifter
 • Tekst som delvis fungerer uten bilder
 • Inntil 10 linjer per oppslag


NIVÅ 6

Litt lange setninger og flere vanskelige ord

Kjennetegn:

 • 450-850 ord,
 • Mer variert vokabular 
 • Variert setningsoppbygging, overskrifter 
 • Lengre fortellinger med tekst som fungerer uten bilder 
 • Mer sammensatte fagtekster
 • Ca. 12 linjer per oppslag 


NIVÅ 7

Mer automatisert lesing

Kjennetegn:

 •  850-1250 ord,
 • Mer ukjent vokabular 
 • Varierende setningsoppbygging, rubrikker 
 • Lengre fortellinger med tekst som fungerer uten bilder 
 • Mer sammensatte fagtekster
 • 15 linjer per oppslag