MENY

Å jobbe med ordforrådet sammen med Albert Åberg

Å lage lister med ord er en fin måte lære på. Her gir lesegleder og lektor Kjersti Langvik gode tips om hvordan hun jobbet med ordforråd da hun og en gruppe flerspråklige elever leste om Albert Åberg.


Gunilla Bergstrøm: Albert Åberg (Cappelen Damm 2013)

Å lage lister med ord er en fin måte å jobbe med ordforrådet på for elever i barneskolen. Mange elever husker bedre når de sorterer og kategoriserer, og det er spesielt nyttig i undervisningen med flerspråklige elever. Å jobbe med ordforrådet i sammenheng er også viktig for å forstå og for å vite hvordan vi kan bruke ordene.

Bildebøkene Albert Åberg leker med ord (2011), Albert Åberg finner andre ord (2014) og Albert leter både her og der (2013) av Gunilla Bergstrøm (Cappelen Damm) gir oss mange tips til hvordan vi kan leke med, samle på og lage lister med ord. Bøkene har enkle fortellinger som en rød tråd, der hovedpersonen Albert stadig blir mer bevisst på språket rundt seg. I bøkene lages det også forskjellige lister som Albert, Milla, pappa (og Skybert) bruker - og slik kan vi la oss oppfordre til å gjøre det samme.

Her er en liste over alle listene i de tre bøkene – en liste med ulike type ord vi kan lage sammen med elevene mens vi jobber med tekster i undervisningen:

Ord som begynner på bokstavene i hele alfabetet

Ord innenfor samme tema (frukt, leker, transportmiddel, klær, årstider, farger, husarbeid, bolig)

Pakkeliste

Arbeidsoppgaver

Ord som rimer

Ord vi kan lage av bokstaver

Ord innenfor årstidene

Antonymer (adjektiv)

Synonymer (adjektiv)

Ord for ja

Ord for å gå

Ord for venner

Ord for å være sur

Ord for å være glad

Ord for å gjøre rent

Ord for rar

Ord for å le

Ord for å spise

Ord for fryktelig

Preposisjoner

Da jeg startet med å lage ulike typer lister sammen med flerspråklige elever ble jeg overrasket over hvor glade de ble for en slik visuell støtte. Det opplevde jeg også med de minste elevene i småskolen da vi lekte ”Mitt skip er lastet med”, som Albert og pappaen hans leker. De to klipper også ut bokstaver og lager ord under samme begrep (høyhus, skyskraper, tårn) og lager setninger med preposisjoner. Lister med ord kan også da være en diskre støtte for noen elever. 

Å lage lister med preposisjoner synes jeg er en god forberedelse til å jobbe med setninger sammen med flerspråklige elever (i ulik alder). Modellsetninger med preposisjoner virker som en nyttig måte å bygge ut språket på. Slike språklige modeller jobbet vi med ved hjelp bilder og tekst i Albert leter både her og der. Etter at vi hadde funnet ut svaret på hvor katten Sakkeus befinner seg, laget vi modellsetninger som ”Hvor gjemmer katten seg? Den gjemmer seg bak gardinet” og skrev startere som ”Sakkeus gjemmer seg…”. Jeg kopierte og klippet opp dette sammen med bildene med spørsmålene fra boka. Deretter fikk elevene i oppgave å finne bildene og modellsetningene som hørte sammen. Ved å bruke disse setningene fikk elevene god støtte da de trengte det til å svare på spørsmålene om hvor katten Sakkeus befinner seg. Slik jobbet vi med å bruke adjektiver i sammenheng:

For å forsterke arbeidet med ordforråd, setningsstruktur og presosisjoner fikk de også i oppgave å skrive svarene på spørsmålene om hvor Sakkeus befinner seg:

Dermed opplevdes det som om vi hadde lekt, funnet andre ord og lett både her og der, akkurat som Albert gjør i disse tre bøkene.

Gunilla Bergstrøm: Albert Åberg (Cappelen Damm 2013)