MENY
 • Skolestart: Se til barnehagene!

  Blogginnlegg av  Trude Hoel, Elin Reikerås og Åse Kari H. Wagner  |  11.09.2020

  Barnehagene har lenge sett til skolen når de forbereder femåringene til skolestart. Vår oppfordring er at skolen også retter blikket mot barnehagen.

 • Inn i Fagfornyelsen: Hva mener vi med praksis?

  Blogginnlegg av  Atle Skaftun  |  29.06.2020

  Når skoleforskere og skoleledere skal samarbeide om Fagfornyelsen, må vi først bli enige om hva vi mener med begrepet «praksis», sier professor Atle Skaftun.

 • Gode råd for høytlesing – via skjermen

  Blogginnlegg av  Natalia Kucirkova (nederst til høyre på skjermen på bildet!) og Trude Hoel  |  09.06.2020

  Mange har fått øynene opp for hvordan man kan være sammen via skjermen. Forskerne Natalia Kucirkova og Trude Hoel deler sine beste råd til deg som vil lese sammen med et barn som er et annet sted enn deg selv.

 • Å tenke sjæl og mene – foran Fagfornyelsen

  Blogginnlegg av  Atle Skaftun  |  20.11.2019

  FAGFORNYELSEN: Min første appell til profesjonsfellesskapene på norske skoler er å kombinere to posisjoner: Å anerkjenne at det er krevende å puste liv og mening i begreper som “kritisk tenking” og “dybdelæring”, og samtidig anerkjenne at de vekker begeistring fordi vi det er noe viktig vi kjenner igjen i dem, skriver professor Atle Skaftun.

 • La dei eldste elevane lese for dei yngste

  Blogginnlegg av  Monica Mitchell  |  04.09.2019

  Litterære møter på tvers av alder er ein meiningsfull aktivitet som har fordelar både for dei eldste og dei yngste, skriv Monica G. Mitchell.

 • Overgangar handlar om kulturmøte

  Blogginnlegg av  Ranveig Bungum  |  27.06.2019

  Fjell kommune tilpassa overgangspakken i Språkløyper til overgangen mellom barneskule og ungdomsskule. Det ga gode kulturmøte, men óg viktig innsikt i kva dei må jobbe vidare med.

 • Bokstavinnlæringen – er det én ting vi glemmer?

  Blogginnlegg av  Kristin Sunde  |  16.05.2019

  "Åja, er det slik det er? Det visste jeg ikke!" 8 år gamle Ida sto fast i leseutviklingen, helt til læreren en dag forklarte henne om de sammensatte grafemene. Historien viser hvor viktig det er å undervise systematisk i mer enn bare de enkle bokstavene i den tidlige leseopplæringen, skriver doktorgradsstudent og tidligere lærer Kristin Sunde.

 • Fartsblind leseopplæring

  Blogginnlegg av  Edle Bentsen  |  01.05.2019

  Når man skal vurdere elevers leseferdighet, bør man vurdere andre ting enn hvor raskt de leser, skriver universitetslektor Edle Bentsen.

 • Å lese bildebok-apper sammen med barna: muligheter og begrensinger

  Blogginnlegg av  Trude Hoel  |  02.04.2019

  Vi trenger mer kunnskap om og bedre tilgang til gode bildebok-apper for norske barnehagebarn, skriver Trude Hoel.

 • Skriv!

  Blogginnlegg av  Anne Håland  |  25.02.2019

  La elevane skriva! Dei treng ikkje kunne alle bokstavane først, for skriving er ein veg inn i bokstavlæringa, skriv førsteamanuensis Anne Håland.

 • Hva er en god skole for de yngste elevene?

  Blogginnlegg av  Iris Hansson Myran, Skrivesenteret  |  06.02.2019

  Skolestartere kommer til skolen med forventninger og lyst til å lære. Det er viktig å rette fokus mot hva som faktisk skjer i klasserommet, og ikke kun snakke om den frie leken, skriver Iris Hansson Myran.

 • Sett av tid til elevenes egen lesing!

  Blogginnlegg av  Kristin Sunde  |  05.11.2018

  Lesing på fritiden er én ting, men hva med tid brukt på lesing på skolen? Er vi gode nok til å legge til rette for at alle elever får nok lesetrening og gode leseopplevelser?

 • Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen

  Blogginnlegg av  Atle Skaftun (foto) og Kolbjørn Brønnick, UiS  |  19.10.2018

  - Når det gjelder digitalisering av skolen, er det ikke meningsfullt å vurdere om elevene skal bruke penn og papir eller en digital dings.

 • Slik brukte læreren "Blå pingvin" sammen med flerspråklige elever

  Blogginnlegg av  Kjersti Langvik  |  06.10.2018

  Blå Pingvin av Petr Horácek er en flott bildebok til å jobbe med språket i sammenheng. Lesegleder og lektor Kjersti Langvik skriver om hvordan hun jobbet med denne boka sammen med to flerspråklige elever.

 • Kva har spisefri med framtida å gjere?

  Blogginnlegg av  Per Henning Uppstad, Lesesenteret  |  21.03.2018

  Danning er minst like viktig som utdanning i skolen i framtida. Sosialisering og kommunikasjon er stikkord. Likevel brukar vi spisefri, måltidet, til passiv skjermtitting. Der òg.

 • Å jobbe med ordforrådet sammen med Albert Åberg

  Blogginnlegg av  Kjersti Langvik  |  19.12.2017

  Å lage lister med ord er en fin måte lære på. Her gir lesegleder og lektor Kjersti Langvik gode tips om hvordan hun jobbet med ordforråd da hun og en gruppe flerspråklige elever leste om Albert Åberg.

 • Fest og feiring av jul, divali, hanukka, vesak og id

  Blogginnlegg av  Kjersti Langvik  |  01.12.2017

  Bokserien Fest og feiring gir kjempefine innganger til å lære og snakke om forskjellige høytider med elevene, skriver lærer og lesegleder Kjersti Langvik.

 • Maja Lunde vil fenge unge lesere

  Blogginnlegg av  Åse Grimsby  |  20.11.2017

  Maja Lunde er kanskje mest kjent for Bienes historie, men bøkene hennes for barn og ungdom er fengende, velskrevne og herlige å lese, skriver lesegleder Åse Grimsby. Her anbefaler Åse to titler av suksess-forfatteren.

 • Å sette ord på følelser

  Blogginnlegg av  Kjersti Langvik  |  31.10.2017

  Å sette ord på følelser er viktig for alle elever, både enspråklige og flerspråklige. Derfor er det viktig at elever får bygget opp dette ordforrådet. Anna Fiske gir oss god støtte til dette arbeidet med serien Følelsesbiblioteket, skriver lektor og lesegleder Kjersti Langvik.