MENY

Ny GIV 2014

Hvordan gi støtte til elever som ikke har ønsket progresjon i de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving?

Lesesenteret har i samarbeid med Skrivesenteret og Matematikksenteret fått i oppgave å gjennomføre skolering av lærere som skal delta på Ny GIV. Satsningen Ny GIV skal bedre forutsetningene for at flere elever fullfører og består videregående utdanning.

I menyen til venstre finnes materiell knyttet til skoleringen