MENY

Trafikk

Valgfag trafikk skal bidra til å utvikle kunnskap om trafikk og gi praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken. Faget er inndelt i to hovedområder: mennesket i trafikken og risiko og sikkerhet.

Trafikkopplæring er ofte knyttet til kunnskaper og ferdigheter. Holdninger, motivasjon og selvinnsikt regnes også som sentralt i utviklingen av trafikal kompetanse. Det er særlig viktig å ivareta den holdningsskapende delen av faget.

Les mer og finn undervisningsopplegg på sidene til Naturfagsenteret.