MENY

Natur, miljø og friluftsliv

I valgfaget natur, miljø og friluftsliv kan vi flytte klasserommet ut og bruke “uteklasserom” som læringsarena. Det gir gode muligheter til å få større nærhet til det elevene skal lære.

Dessuten skal faget være praktisk ved at elevene bl. a. skal gjøre, bygge, samle og koke. Gjennom arbeidet med valgfaget skal elevene lære å planlegge og gjennomføre lengre og kortere turer. Faget har to hovedområder, friluftsliv og miljø. Disse to hovedområdene skal ses i sammenheng ved at friluftsliv knyttes sammen med behovet og ansvaret for å verne miljøet.

Les mer og finn undervisningsopplegg i valgfaget Natur, miljø og friluftsliv på sidene til Naturfagsenteret.