MENY

Innsats for andre

Valgfaget innsats for andre tar sikte på å gi elevene en innføring i frivillig arbeid og holdningsskapende arbeid.

På sidene til NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) finner du forslag til ulike undervisningsopplegg som kan knyttes til dette valgfaget.