MENY

Internasjonalt samarbeid

Nafo har laget 4 ulike opplegg knyttet til valgfaget internasjonalt samarbeid; -Sammen om miljø, sammen om musikk, sammen om å være ung og sammen om UNESCOs verdensarvliste.

Sammen–om–oppleggene har som grunnidé å benytte det språklige mangfoldet i elevgruppa på skolen. Disse oppleggene er med på å skape en flerspråklig og flerkulturell kontekst som bidrar til at alle elevene kan få brukt morsmålet sitt og den språklige og faglige kompetansen de besitter.

Les mer på hjemmesidene til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).