MENY

Forskning i praksis

Opplæringen i valgfaget Forskning i praksis skal bidra til at elevene får erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter. Elevene blir utfordret til å undersøke aktuelle spørsmål relatert til natur, miljø og klima, samt kultur-, samfunns- og arbeidsliv.

Les mer på  sidene til Naturfagsenteret.