MENY

Flere veier til muntlig aktivitet

Å kunne uttrykke seg muntlig er en av de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet.

Elever diskuterer rundt bord. Muntlighet er viktig i skolen. Det finnes flere måter å få elevene muntlig aktive på.

Elever skal øve seg på å ta ordet, å lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonen videre. Å være muntlig aktiv er også viktig for å få en bedre forståelse for emnene man skal lære om. 

Her er ressurser og eksempler på aktiviteter som kan stimulere til muntlig deltakelse hos hele klassen:

Parameter på om kunnskapen er integrert
– Det er når elevene skal fortelle om det de har lest, at de forstår hva de kan, og ser hva de ikke kan. Å uttrykke seg muntlig blir en parameter på om kunnskapen er integrert. Når man snakker om et tema, utvikler man også ofte nye tanker og ny innsikt, sier førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret.

Hun minner om at muntlighet er en ferdighet som må utvikles gjennom hele skoletiden.

 – Å kunne uttrykke seg godt muntlig er selvsagt viktig når eleven skal ha muntlig eksamen i tiende klasse, og ikke minst i situasjoner utenfor skolen, og i voksenlivet,

Stemoderlig behandla
I mange klasserom begrenser de muntlige øvelsene seg imidlertid til at de ivrigste elevene rekker opp hånda og deltar i fagsamtalene.

– Det er nok ikke satt sterkt nok søkelys på hvordan man kan jobbe variert for å gjøre elevene muntlig aktive. Heldigvis finnes det flere redskaper læreren kan ta i bruk, sier Håland.