MENY

Min familie i historien

Elever ved Kråkerøy ungdomsskole fikk i oppgave å presentere et familiemedlems historie, og forsøkte å se denne historien i lys av store historiske hendelser, den generelle samfunnsutvikling eller i lys av strømninger i tiden.

  • Hvorfor flyttet besteforeldrene mine til Norge fra Pakistan?
  • Hvorfor flyttet oldemor til Oslo?
  • Hvordan var det å vokse opp med tyskervennlige foreldre på 50-tallet?
  • Hvordan og hvor produserte man våpen i Polen under den kalde krigen?
  • Hvordan var det å vokse opp i fattigdom i Thailand da mamma var liten?

Dette er bare noen av de mange problemstillingene som elever ved Kråkerøy ungdomsskole har jobbet med i prosjektet Min familie i historien. I prosjektet får elevene i oppgave å presentere et familiemedlems historie, og de skal forsøke å se denne historien i lys av store historiske hendelser, i lys av den generelle samfunnsutvikling eller i lys av strømninger i tiden. Det å ta utgangspunkt i egen familie gjør at informasjonsinnhenting blir relevant og motiverende, og kildekritikk blir personlig og viktig for den enkelte elev.

Målet med prosjektet er også å lære mer om kilder slik at man blir i stand til å lese slik som eksperter i faget leser: Hva er en historisk kilde? I hvilken grad kan man stole på kildene? Hvordan oppgir man kilder? I tillegg lærer elevene fagrelevant skriving: Elevene forbereder, utfører og bearbeider intervju, og skriver om intervjuet til en annen type saktekst. Prosjektet har utgangspunkt i en historiekonkurranse utarbeidet av Den norske historiske forening (HIFO) ved Universitet i Bergen. http://www.historiekonkurransen.no/

I denne presentasjonen forklarer lærer Guro Havrevold hvordan hun har arbeidet med elevene og hva som er hennes erfaringer fra prosjektet.